DSL Food s.r.o. se věnuje oblasti vývoje a výroby potravin určených pro zvláštní výživu, doplňků stravy a specialit v oblasti dietetik.

Firma v červenci roku 2011 zahájila výrobu v novém moderním závodu v průmyslové zóně v Litovli, který splňuje přísné legislativní požadavky na tento typ výroby a zároveň vyhovuje i podmínkám významných zákazníků pro které společnost vyvíjí a vyrábí. Ve stejném roce byla provedena certifikace nových prostor, výrobní závod tak splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 22000:2006 a HACCP.

Významný podíl výroby společnosti (téměř 80%) tvoří vývoj a výroba kapalných přípravků, gelů, koncentrátů a sirupů. Zde je velmi specifickou oblastí výroba dětských sirupů a to zvláště pro děti od 1 roku a sirupů bez přídavných konzervačních látek a barviv. Tato výroba je velmi náročná nejen po stránce výrobní, ale především z hlediska kontroly jakosti vstupních surovin a následně výstupní kontroly hotového výrobku.

Společnost v roce 2010 zahájila výrobu tablet, posléze v roce 2016 zařadila do výroby plnění kapslí a její podíl ve výrobním portfoliu neustále roste. Proto jsou plánovány další investice do rozvoje a moderních technologií, které umožní výrobu obtížně zpracovatelných materiálů.

Další významnou oblastí působení firmy DSL Food s.r.o. je výroba vitamínových, minerálních a kombinovaných premixů, které jsou vyráběny pro zákazníky z potravinářského, ale i farmaceutického oboru na klíč, přesně podle zadaných kritérií.

Snahou naší společnosti je neustálé zvyšování kvality výroby a vývoj kvalitních a účinných finálních výrobků, které jsou požadovány od našich zákazníků. Současnou prioritou firmy je stabilizovat dynamický růst společnosti rychle se přizpůsobovat neustále se měnícím podmínkám na trhu.Kontaktní osoby

Obchod - Monika Brzobohatá 
brzobohata@dslfood.cz
Nákup – Iveta Havránková
havrankova@dslfood.cz
Ekonom – Ing. Iva Szromková
szromkova@dslfood.cz
Logistika – Věra Malinková
malinkova@dslfood.cz